פשיטת רגל - שאלות ותשובות

למה לפנות למשרדנו?

משרדנו מתאפיין בשירות אישי וישיר ללקוח, מתן מענה זמין, הסבר מקיף אודות פשיטת הרגל ובדיקה מעמיקה האם נכון ללקוח לפנות להליך פשיטת רגל.
למשרד הצלחות רבות במחיקת חובות בהליך פשיטת הרגל ותוכניות פרעון נמוכות.

מה הקטריונים לקבלת הפטר בהליך פשיטת רגל?

  1. תום לב ביצירת החובות ותום לב בהליך.
  2. הגשת הדוחות החודשיים באופן מלא כולל אסמכתאות.
  3. תשלום חודשי שנקבע ללא פיגורים.
  4. שיתוף פעולה מלא עם המנהל המיוחד.
  5. תשלום תוכנית הפרעון שנקבעה או הסדר.

כיצד מקבלים הפטר לחובות בפשיטת רגל?

את ההפטר ניתן לקבל על ידי הגשת בקשה מנומקת להפטר.
אפשרות אחרת היא, ברפורמה החדשה, לאחר תשלום תוכנית הפרעון.
אופצייה נוספת היא תיקים ישנים אשר "נרדמו" ולא נעשו בהם פעולות כלל, יפעל הכונס לקביעת מועד דיון בשאלת הפטר או ביטול הליכים.

האם ניתן להגיע להסדר עם הנושים?

ניתן להגיע להסדר עם הנושים בכל שלב בהליך פשיטת הרגל וזאת בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.

יש משמעות האם ההסדר נעשה לפניי הכרזת החייב פושט רגל או אחרי.

האם ניתן לנהל חשבון בנק בהליך פשיטת רגל?

כן. עם מתן צו הכינוס, ניתנת הוראה על ידי בית המשפט המחוזי כי באפשרות החייב לפתוח חשבון עו"ש בלבד, ללא חריגות, הלוואות, כרטיסי אשראי ושיקים וזאת ללא צורך בבקשה נוספת.

האם בני זוג חייבים בחובות החייב?

בהליכי פשיטת רגל מצהיר החייב את הכנסות והוצאות הבית כתא משפחתי לרבות בני הזוג.
אין פירוש הדבר כי בן הזוג הופך גם הוא לפושט רגל וכי לא ננקטים הליכים כנגדו.
יחד עם זאת, יש מקום לבחון האם החוב שנוצר הוא חוב המשותף לשני בני הזוג והאם יש מקום להורות על הלכת השיתוף במקרה זה.
הדעה הרווחת היא כי כפי שבני זוג נהנים מרווחים, כך גם עליהם לשאת במשותף בהפסדים לרבות חובות, למעט מקרים בהם החוב הוא במרמה, חוסר תום לב מוחלט, צרכים אישיים, הימורים ועוד.

שלחו ווטסאפ