הגבלת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

הגבלת רישיון נהיגה

כחלק מפעולותיו של הזוכה בתיק ההוצאה לפועל, ניתנת האפשרות להגבלת חידוש רישיון הנהיגה של החייב ובכך בבואו למשרד הרישוי לחידוש רישיונו, תהייה חסומה בפניו הדרך לחידוש רישיונו ומרגע זה נהיגתו ברכב היא ללא רישיון נהיגה בתוקף המהווה עבירת תנועה שבצידה תשלום קנס ואף במקרים מסוימים פסילת רישיון הנהיגה ומאסר.

סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הרשם רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו. בקשה להגבלה זו ניתן להגיש רק לאחר שישה חודשים מיום מסירת אזהרה כדין.

שימו לב, נהגים בעלי רישיון נהיגה לרכבים כבדים כגון: משאיות, אוטובוס, רכב משא וכו' רישיונם מתחדש כל שנתיים ולא כנהג ברכב פרטי שחידוש רישיונו נעשה כל עשר שנים.

שימו לב כי הגבלת רישיון הנהיגה היא מלקבל, להחזיק ולחדש את רישיון הנהיגה.

ביטול הגבלת חידוש רישיון נהיגה

במידה ונרשם במשרד הרישוי הגבלה על רישיון הנהיגה נגדכם, משרדנו יסייע לכם לבטלו בהגשת בקשה מתאימה ומשכנעת לרשם ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין.

ישנם מקרים כי ביטול ההגבלה יהיה כפוף להפקדת תשלום על חשבון החוב, אולם במידה ורישיון הנהיגה משמש כמקור פרנסה עיקרי וממשי (לא די בהודעת סתם כי משמש לפרנסת החייב) על ידיי הגשת בקשה מנומקת נתמכת במסמכים מתאימים ותצהיר חתום על ידי עורך דין קיימת סבירות גבוהה כי רשם ההוצאה לפועל יבטל הגבלה זו ללא הפקדת תשלום בתיק ההוצאה לפועל.

סעיף 66 א (6) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי: "הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי".

דרך נוספת לביטול ההגבלה לחידוש רישיון הנהיגה היא על ידי הגשת בקשה להליכי פשיטת רגל ובמתן צו הכינוס יורה בית המשפט המחוזי על ביטול הגבלת רישיון נהיגה ללא צורך בהגשת בקשה נוספת לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט המחוזי.

אולם לפני פנייתכם להליכי פשיטת רגל מומלץ להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל שלי גרשט, שהרי הליכי פשיטת רגל אינם מתאימים לכל חייב ואף כרוכים בתשלום אגרה לכונס הרשמי.

 

שלחו ווטסאפ