פניתי להליכי פשיטת רגל, מה עולה בגורל חוב המזונות העתידי?

בשלב ראשון, עם מתן צו הכינוס יעוכבו כל ההליכים וכי הזוכה לא תהיה רשאית לגבות תשלום זה באצעות לשכת ההוצאה לפועל. כמו כן, עם קבלת צו הכינוס תבוטל ההגבלה על רישיון הנהיגה וכן ביטול עיקול משכורת וזאת ללא בקשה נוספת.

בשלב הבא, על הזוכה להגיש בקשה לקציבת מזונות, כלומר, לבקש מבית המשפט המחוזי של פשיטת הרגל, לקבוע כמה על החייב לשלם מזונות חודשיים עד לסיום ההליך וסכום זה יהיה על החייב לשלם, אחרת יבוטל ההליך.

שלחו ווטסאפ