052-8633093 [email protected]

מה הקטריונים לקבלת הפטר בהליך פשיטת רגל?

  1. תום לב ביצירת החובות ותום לב בהליך.
  2. הגשת הדוחות החודשיים באופן מלא כולל אסמכתאות.
  3. תשלום חודשי שנקבע ללא פיגורים.
  4. שיתוף פעולה מלא עם המנהל המיוחד.
  5. תשלום תוכנית הפרעון שנקבעה או הסדר.

 

 

 

מה הקטריונים לקבלת הפטר בהליך פשיטת רגל?
דרגו דף זה
שלחו ווטסאפ