מהי תוכנית הפרעון בהליכי פשיטת רגל?

לקראת סיום 18 החודשים הראשונים בהליך, המנהל המיוחד בתיק בוחן את ההכנסות מול הוצאות החייב, אופן התנהלותו בהליך, אופן יצירת החובות, תום הלב, נכסים, גיל, יכולת השתכרות, מצב רפואי ועוד וקובע תוכנית פרעון, כלומר תשלום חודשי ל-36 חודשים הבאים. באפשרות החייב לפרוע את התשלום במזומן או למצמם במספר נמוך יותר של תשלומים ובכך לסיים את ההליך לאחר 18 חודשים בלבד, כלומר קבלת הפטר מהיר.

שלחו ווטסאפ