כיצד לפתוח בפשיטת רגל

פשיטת רגל – איך מתחילים?

פנייה לעורך דין לפשיטת רגל והגשת בקשה להליך פשיטת רגל

 את הבקשה הראשונית להליכי פשיטת רגל מומלץ להגיש בייצוג עורך דין מומחה לפשיטת רגל, שכן מדובר בהצגה ראשונית על פרטיו של החייב וכי אלו רצוי שיהיו ערוכים נכון בצירוף המסמכים הרצויים ותצהיר חתום על ידי עורך דין.

חלקו הראשון של הליך פשיטת רגל הינו הגשת הבקשה לפשיטת רגל והמתנה למתן צו הכינוס. בזמן ההמתנה בבקשה לפשיטת רגל לצו הכינוס אנו נגיש בקשה מיידית לעיכוב הליכים בתיקי ההוצאה לפועל עד למתן החלטה בצו הכינוס.

על מנת לפתוח בהליכי פשיטת רגל יש צורך למלא את כל הטפסים הנדרשים, הצהרה על הכנסות והוצאות, מסמכים שיש צורך לצרף, תצהיר ותשלום אגרה לבקשה לפשיטת רגל.

בחלק זה מומלץ להתייעץ עם עו"ד פשיטת רגל על מנת להציג את המסמכים בדרך הטובה ביותר וזאת על מנת למנוע צווי תשלומים גבוהים בבקשה לפשיטת רגל.

משרדנו יסייע לכם בהגשת הבקשה לפשיטת רגל ובקשה לצו כינוס בפשיטת רגל, הכנת התצהיר, איסוף המסמכים, הגשה לקבלת צו כינוס וכן בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל והכל במסגר הליך פשיטת הרגל.

עיכוב הליכים בפשיטת רגל – שלב שני עיכוב הליכים בהוצאה לפועל באמצעות הבקשה לפשיטת רגל ולפני מתן צו כינוס בפשיטת רגל.

עם הגשת הבקשה על ידי עורך דין לפשיטת רגל, אנו נפעל מיידית לעיכוב כל ההליכים בתיקי ההוצל"פ וזאת בטרם מתן צו הכינוס. במידה וקיימים הליכים נוספים נגדכם, תוגש בקשה לביטול לרשם ההוצאה לפועל.

הבקשה לפשיטת רגל – צו כינוס בבקשה לפשיטת רגל, הנאמן בהליך פשיטת הרגל וצו התשלומים החודשי בפשיטת רגל.

צו הכינוס בפשיטת רגל למעשה קובע את סכום גובה התשלום החודשי בצו התשלומים בפשיטת הרגל, את המנהל המיוחד המתמנה בתיק וכן מועד הדיון.

בצווי הכינוס כיום בהליכי פשיטת הרגל ניתנת הוראה לביטול הגבלת רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל ללא צורך בהגשת בקשה מפורטת לרשם ההוצאה לפועל, אלא בהגשת צו הכינוס בפשיטת הרגל במחלקת יישום.

פשיטת רגל – עדכון צו הכינוס בפשיטת רגל בתיקי ההוצאה לפועל וכן לנושים בהליך פשיטת הרגל.

לאחר קבלת צו הכינוס בפשיטת רגל יש לעדכן את צו הכינוס בתיק ההוצאה לפועל למתן עיכוב הליכים קבוע וכן לעדכן את כל הנושים בדבר פנייה להליך פשיטת רגל.

צו כינוס בפשיטת רגל – בקשה לביטול עיקולים, ביטול הגבלות

באמצעות הליכי פשיטת הרגל קיימים הליכים בהוצאה לפועל הניתנים לביטול במסגרת הליכי פשיטת הרגל לרבות: ביטול הגבלת רישיון נהיגה, ביטול עיקול משכורת, ביטול עיקול חשבון בנק עו"ש ועוד.

החייב בפשיטת רגל – דיון בתוכנית פירעון ובהכרזה על פשיטת רגל והמשך הליכי פשיטת רגל

לאחר מתן צו הכינוס בפשיטת רגל, על החייב למלא אחר כל הוראות ההליך, לרבות שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד, הגשת דוחות חודשיים ותשלום חודשי וזאת עד למועד הדיון בתוכנית הפרעון, תוכנית ההפטר.

כמו כן, על החייב מוטלת החובה לנהוג בתום לב גם בהליך עצמו, לא ליצור חובות חדשים ולדווח על כל נכס שברשותו או שיתקבל בהליך פשיטת הרגל.

למעשה, בשלב שבין מתן צו הכינוס ועד תוכנית הפירעון, משרדנו עורך דין מומחה לפשיטת רגל ייצג בכל התקופה וזאת על מנת שהחייב יעמוד בפני שיקום כלכלי כשבסופו תוכנית פירעון שתוביל לתוכנית הפטר ומחיקת חובות.

המנהל המיוחד בוחן את התנהלותו של החייב בשלב זה של ההליך, את נכסיו ויכולת השתכרותו וזאת על מנת לבנות בהמשך את תוכנית הפרעון וזאת בהתאם להתנהלותו של החייב בהליך פשיטת הרגל.

הפטר בפשיטת רגל – סיום הליך פשיטת רגל בתוכנית הפטר והפטר חלוט

 

לאחר הדיון בתוכנית הפירעון שמטרתה היא תוכנית תשלומים שיקומית, תוך ידיעת החייב את המועד בו יסיים את תשלומיו ואף להקדימם כשבסופם הפטר ומחיקת חובות.

שלב זה בהליך פשיטת רגל הינו מטרתו העיקרית של הליך פשיטת הרגל הפטר חובותיו של החייב בפשיטת הרגל ופתיחת דף חדש בחייו.

לאחר סיום התשלומים בתוכנית הפירעון, משרדנו עורך דין מומחה לפשיטת רגל, ידאג לקבלת ההפטר חתום על ידי בית המשפט, סגירת תיקי ההוצאה לפועל ומחיקת החובות.

הליכי פשיטת רגל דף חדש והסוף לחובות

החל מרגע מתן פסק הדין הקובע הפטר לחייב בחובותיו בפשיטת הרגל יש להגיש את פסק הדין בכל תיקי ההוצאה לפועל לצורך סגירת וכן לנושים האחרים בפשיטת הרגל שאינם בהוצאה לפועל.

ביטול הבקשה לפשיטת רגל וביטול הכרזת פשיטת הרגל – חוסר תום לב

שימו לב, כי הבקשה לפשיטת רגל וכן הכרזת החייב פושט רגל ניתנת לביטול בכל שלב בהליך פשיטת הרגל על ידי המנהל המיוחד, הכונס הרשמי, נושים ובית המשפט המחוזי.

על כן, יש לנהוג בכל שלבי הליך פשיטת הרגל בתום לב ולמלא אחר כל ההוראות על ידי הנאמן, המנהל המיוחד, הכונס הרשמי ובית המשפט המחוזי וכל זאת על מנת למנוע ביטול הליכי פשיטת רגל.

שלחו ווטסאפ