חשבון הבנק בהליך פשיטת רגל

האם באפשרות החייב לפתוח/לנהל חשבון בנק?

התשובה לכך חיובית.
יתרה מכך אף רצוי שהחייב ינהל חשבון בנק בו יפקיד את משכורתו ויתנהל בצורה עקבית ונכונה אחר חשבון הבנק.

רבים הם המקרים בהם החייב פונה להליך פשיטת רגל וזאת לאחר לחצים רבים שהופעלו נגדו במסגרת הליכי הוצאה לפועל ובניהם עיקול בחשבון הבנק או הגבלה בבנק ישראל אשר אינה מאפשר לו לפתוח או לנהל חשבון בנק.

כמו כן, קיים מיתוס מזה שנים רבות כי חייב אינו יכול לנהל חשבון בנק או אסור לחייב לנהל חשבון בנק. מיתוס זה אינו נכון כלל וכי הליך פשיטת רגל מאפשר פתיחת חשבון בנק ו/או ניהול חשבון בנק על ידיי החייב.

מייד עם פתיחת תיק פשיטת הרגל והגשת הבקשה לצו הכינוס, משרדנו יגיש בקשה בתיקי ההוצאה לפועל לעיכוב הליכים מיידי וביטול עיקול בחשבון הבנק.

יש לשים לב כי הרשם רשאי לסרב לביטול העיקול ועל כן משרדנו יפעל לקבלת צו הכינוס באופן מיידי וזאת לצורך ביטול העיקול וניהול חשבון בנק.

עם מתן צו הכינוס ניתנת הוראה על ידי בית המשפט וללא צורך בבקשה נוספת, לפתיחת חשבון בנק באופן מיידי או לביטול העיקול בבנק בעו"ש והמשך ניהול חשבון הבנק.

חשבון הבנק שינתן לחייב יהיה ללא מסגרת אשראי, ללא חריגות, ללא מתן הלוואות, ללא כרטיסי אשראי וללא שיקים.

קיימים מקרים בהם בית המשפט מאפשר לחייב קבלת שיקים לדוגמא לצורך תשלום שכירות.

פנו עוד היום ומשרדנו יסייע לכם בהליך פשיטת הרגל וקבלת צו המאפשר פתיחת חשבון בנק וניהולו.

שלחו ווטסאפ