חוב מזונות - חייב

חוב מזונות – חייב בהליך פשיטת רגל ותהליכי הוצל"פ

מה קורה אם החייב פונה להליך פשיטת רגל? מה קורה אם מוגש טענת פרעתי? איך מגדילים את החוב בתיק המזונות? מעוניינים להגיש טענת פרעתי? האם ניתן לבקש צו תשלומים בתיק מזונות? האם ניתן לבקש צו תשלומים בתיק מזונות שהזוכה ביטוח לאומי? האם ניתן לבקש חקירת יכולת?

פניית החייב להליכי פשיטת רגל והשלכותיו בתיק ההוצל"פ מזונות

קיבלת הודעה בתיק ההוצל"פ כי החייב פנה להליכי פשיטת רגל ועל כן ההליכים מעוכבים?

את בטח שואלת את עצמך, מה יעלה בגורל תיק ההוצל"פ והאם החייב יחדל מתשלום דמי המזונות כשההליכים מעוכבים והוא בהליך פשיטת רגל?

 

חוב מזונות בהוצאה לפועל

מסירת אזהרה בתיק הוצל"פ לחוב מזונות

לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, על הזוכה לבצע מסירת אזהרה, כלומר להודיע לחייב אודות תיק ההוצל"פ. במידה ובתום 20 ימים לא שולם החוב או לא הוגשה טענת פרעתי או כל החלטה אחרת של רשם ההוצל"פ, רשאית הזוכה לפעול כנגד החייב בתיק ההוצאה לפועל.

יש לשים לב, כי הזוכה רשאית להגיש בקשות בטרם אזהרה לרבות עיכוב יציאה מהארץ ולכך יש לשים לב.

ובכל זאת…. כנגד החייב תיק הוצאה לפועל לתשלום מזונות ואין באפשרות החייב לשלם, מה כן ניתן לעשות?

צו תשלומים

בשונה מתיק הוצאה לפועל, בתיק הוצאה לפועל בחוב מזונות לא ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים המאפשר לפרוס את החוב וכי לא ניתן לבקש חקירת יכולת, אולם כן ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לפריסת החוב.

בקשה לפריסת חוב (תשלומים) בתיק הוצאה לפועל מזונות

מאחר ולא ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים בתיק הוצאה לפועל לחוב מזונות, יש צורך להגיש בקשה מנומקת בלווי תצהיר לרשם ההוצאה לפועל לפריסת החוב.

לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות לשנות את פסק הדין ולכן גם אין בידיו את הסמכות לקבוע את פריסת חוב ההוצאה לפועל, אולם הרשם יבחן את הבקשה והאם קיים שינוי בנסיבות החייב במצבו הכלכלי, הרפואי או כל נימוק אחר המצדיק את פריסת החוב.

לבקשה זו יש לצרף את כל המסמכים המעידים על מצבו הכלכלי, הרפואי של החייב, תלושי שכר, הוצאות ועוד.

במידה וייקבע החייב כי אכן יש שינוי נסיבות במצבו של החייב וכי יש מקום לבחון את פריסת החוב, יורה להעביר את התיק לבית המשפט למשפחה שנתן את פסק הדין ובית המשפט הוא שייקבע האם יש מקום לפריסת החוב ומה התשלום החודשי.

יש לשים לב, כי פריסת החוב מדברת על חוב עבר, אינה משנה את התשלום החודשי למזונות ולכן יש לשקול בחיוב החודשי את התשלום השוטף בצירוף הסכום שמציעים לפריסת החוב.

צו תשלומים בחוב מזונות לביטוח הלאומי

לזוכה קיימת האפשרות לפנות לביטוח הלאומי לצורך קבלת המזונות או חלקם וכי באפשרותה לגבות את ההפרש בין התשלום ששולם לידיה על ידי הביטוח הלאומי לתשלום שנקבע בפסק הדין.

במידה והזוכה מקבלת את דמי המזונות מהביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל לגבות חוב זה מהחייב.

בעבר, תיקי ההוצאה לפועל היו מנוהלים על ידי עו"ד מטעם הביטוח הלאומי וכי ניתן היה לפנות למשרדי המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת מידע ואפשרות לפריסת החוב.

כיום, אין אפשרות לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי, אלא בתיק ההוצל"פ בלבד ולכן במקרה זה כון ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים לצורך פריסת החוב וכי לרשם ההוצאה לפועל סמכות לדון בבקשה זו ללא צורך בהעברתם להחלטה בבית המשפט למשפחה.

לבקשה לצו תשלומים לפריסת חוב מזונות לביטוח הלאומי, יש לצרף תצהיר, כתב ויתור סודיות, שאלון ומסמכים עליהם נסמכת הבקשה וכן יש לציין את הסכום המבוקש.

גם כאן, יש לשים לב, כי פריסת החוב בצו תשלומים היא עבור חוב עבר בלבד ועל כן יש לקחת בחשבון את התשלום השוטף המווסף לפריסת החוב שתקבע.

חוב מזונות בפשיטת רגל

לפירוט עבור חוב מזונות בפשיטת רגל 

הפטר לחוב מזונות בהליך פשיטת רגל

ככלל, חוב מזונות אינו בר הפטר ואינו נמחק עם קבלת ההפטר לחייב, למעט מקרים חריגים שנקבעו בפסיקה או שבית המשפט יחריג אותם כמקרים מיוחדים.

ס' 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל כי חוב מזונות אינו בר תביעה, אולם לבית המשפט סמכות להפעיל שיקול דעת האם להורות על הפטר לחוב מזונות.

בפסק הדין גמזו איזן בית המשפט המחוזי לפשיטת רגל בין השיקול במטרת הליך פשיטת רגל ומתן הפטר והצורך במתן אפשרות לחייב לצאת לחיים חדשים תוך בחינת תום ליבו ונסיבות יצירת חובותיו לבין הצורך אינטרס הנושה לקבל את כספו.

בבית המשפט העליון בעניין גמזו נקבע כי רק במקרים חריגים יינתן הפטר לחייב מלא או חלקי בחוב מזונות.

גם בפס"ד קצקה ב-2013 העניק בית המשפט העליון הפטר לחוב מזונות. שם הנושה היה ביטוח לאומי ועל כן ביקשו לקזז (לממש) 10% מקצבת הנכות.

בית המשפט העליון קבע כי הוא מעניק לחייב הפטר מלא וזאת בשל מצבו הרפואי וגילו.

בפס"ד ב-2014 בעניין סלימאן, שם בוחן בית המשפט את כל יכולתיו של החייב בעבר, במהלך ההליך ובעתיד, מצבו הרפואי, תום ליבו ועוד. בפסק הדין ציין גם בית המשפט כי החוב נוצר לפניי 30 שנה ותום ליבו של החייב בעת יצירת החובות.

לכן, יש לבחון את כל הקרטריונים שנקבעו בפסיקה לצורך קבלת הפטר לחוב מזונות בהליך פשיטת רגל בדגש על תום ליבו של החייב בעת יצירת החובות ובהליך פשיטת הרגל.

טענת פרעתי בתיק הוצאה לפועל מזונות

חייב הטוען לטענת פרעתי בתיק הוצל"פ לגביית מזונות טוען לכאורה כי שילם את החוב או חלקו וכי אינו חייב לזוכה את הנטען בחוב.

טענת פרעתי יכולה להיות כטענה באופן התשלום שבוצע, הסכמות הדדיות או טענת קיזוז עובדתית. טענת קיזוז נטענת היא טענה במחלוקת ועד אשר לא הוכרעה לא ניתן לטעון לטענת קיזוז נטענת בטענת פרעתי.

החייב רשאי לבקש עיכוב הליכים עד להכרעה בהליך, אולם לרב עיכוב ההליכים יהיה מותנה בהפקדת ערובה והכל בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל.

טענת פרעתי יכולה להתייחס הן לתשלום המזונות, תשלום ההוצאות והן לריבית.

אחת הטענות הנפוצות בבקשה בטענת פרעתי היא טענת קיזוז, אולם לא כל טענת קיזוז ניתן לקבלה במסגרת הליכי הוצאה לפועל ולכן יש להבחין בין טענת קיזוז עובדתית לבית טענת קיזוז נטענת.

טענת קיזוז בהליכי הוצאה לפועל, טענת קיזוז בחוב מזונות, טענת קיזוז בטענת פרעתי

הלכה פסוקה היא, כי במסגרת טענת "פרעתי" ניתן להוכיח גם טענת קיזוז.

(רע"א 191/87 רבין נ' בנק ברקליס דיסקונט בע"מ, תק-על 87(2) 661; ד' בר-אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, חלק שני, עמ' 623).

כך גם הפסיקה מכירה ב"סוגים" שונים של זכות הקיזוז:

"זכות שקיומה אינו שנוי במחלוקת, בין אם הזוכה הודה במפורש בקיומה, ובין אם המדובר בזכות חלוטה, כגון זכות שנקבעה בפסק דין או שהיא נובעת מחיוב שדינו כפס"ד, כמשמעותו בסעיף 81 לחוק ההוצל"פ. טענה בדבר זכות קיזוז כאמור, ניתן  לטעון גם במסגרת טענת "פרעתי".

"סמכותו של ראש ההוצאה לפועל, לעסוק בסוגיה המובאת לפתחו, נבחנת על פי התשובה לשאלה, האם הסוגיה עוסקת בביצועם של פסק דין או החלטה, הניתנים לאכיפה, אשר הוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל; או שמא, הסוגיה שבפני ראש ההוצאה לפועל, חורגת ממתחם הביצוע, ועניינה הכרעה בסכסוך חדש, החיצוני לביצועו של פסק הדין". ע"א 3033/04 קרדוב יזום והשקעות בע"מ נ' טל חיות חברה לבניין בע"מ.

במידה וקיימת זכות קיזוז על פי פסק הדין או שהזוכה הודה בה במפורש אם בעל פה או בכתב, ניתן להעלות טענה זו במסגרת טענת פרעתי בתיק חוב מזונות בהוצאה לפועל.

לדוגמא: גלי ביקשה להגדיל את חוב המזונות בשל השתתפות במחצית הוצאות צהרון בסך 1000 ₪. לעומת זאת, עומר טוען כי שילם עבור החוג לילדה ולכן מבקש לקזז את מחצית הסכום שעל האישה היה להשתתף בהוצאה זו בסך 750 ₪.

כאמור, זוהי טענה בהתאם לפסק הדין כי הצדדים ישאו בהוצאות באופן שווה לרבות צהרון וחוגים ולכן האב רשאי לקזז סכום זה.

דוגמא אחרת: עמרי מבקש לקזז את תשלום הטלפון הנייד שמשלם לבנו, אולם הוצאה זו לא נכללה בפסק הדין. במידה ועמרי יוכיח כי הזוכה אכן הסכימה לקיזוז זה, טענתו זו תתקבל, אולם במידה ולא יצליח להוכיח טענה זו להסכמת הזוכה, בקשתו לקיזוז לרכיב זה תדחה.

משרדנו מייצג חייבים  בהליך חוב בתיקי מזונות בהוצאה לפועל לרבות: הליך בטענת פרעתי בתיקי מזונות, הליך פשיטת רגל, תוך ליווי צמוד, אישי, מקצועי ודיסקרטי.

 

 

 

 

שלחו ווטסאפ