חוב מזונות זוכה

זוכה בתיק מזונות – מדריך מלא למימוש זכויות וגביית תשלום

ניתן פסק דין לתשלום מזונות ולא משלם? משלם אבל ללא הצמדות? ללא הוצאות? בניגוד לפסק הדין? מה קורה אם החייב פונה להליך פשיטת רגל? מה קורה אם מוגש טענת פרעתי? איך מגדילים את החוב בתיק המזונות? מעוניינים להגיש טענת פרעתי? 

האם ניתן לבקש צו תשלומים בתיק מזונות? האם ניתן לבקש צו תשלומים בתיק מזונות שהזוכה ביטוח לאומי? האם ניתן לבקש חקירת יכולת?

במדריך זה ננסה לתת לכם את המידע הרחב ביותר להתמודדות בתיק מזונות בהוצאה לפועל או בהליך פשיטת רגל בתיק בבית המשפט המחוזי.

פתיחת תיק הוצאה לפועל לדרישת תשלום חוב מזונות

לאחר קבלת פסק הדין המורה על תשלום מזונות, הצמדה והוצאות נוספות והחייב אינו משלם, ניתן להגישו לביצוע וגבייה בלשכת ההוצאה לפועל.

ניתן להגיש את התיק לביצוע גם על רכיב אחד או יותר, כלומר רק השתתפות בהוצאות או רק הצמדות או רק מזונות ורכיבים נוספים.

האגרה בתיק היא מאוד נמוכה וכן לא ניקבע שכר טרחת עורך דין בתיק, כפי שנקבע בתיקי הוצל"פ רגילים. ניתן להגיש בקשה ניפרדת לאחר גביית תשלום לקביעת שכ"ט על פי המלצת לשכת עורכי הדין בגובה עד 10% וזאת להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

את תיק המזונות ניתן להגיש בשני מסלולים:

חוב מזונות – המסלול המקוצר

מסלול זה נועד לזוכות המבקשות לבצע את פסק הדין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, ללא ליווי משרד עורכי דין צמוד, ללא ליווי משפטי ויכולת המעקב בתיק נמוכה לעומת ייצוג על ידי עורך הדין בתיקי מזונות.

חוב מזונות – המסלול הרגיל

במסלול זה ילווה אותך משרד עורכי דין וידריך אותך בדרך הטובה ביותר לפעול לצורך גביית החוב לרבות: פתיחת תיק מזונות, ביצוע הליכים שונים, עיכוב יציאה מהארץ, הגדלת חוב ועוד.

לאחר פתיחת התיק לגביית מזונות בלשכת ההוצל"פ, יש לבצע מסירת אזהרה לחייב, כלומר מסירת הודעה בדבר פתיחת תיק וגובה החוב.

30 ימים לאחר ביצוע המסירה, ניתן יהיה לבצע הליכים בתיק ההוצל"פ לגביית מזונות.

שימו לב! יש מקרים בהם רשם ההוצאה לפועל יאשר לבצע הליכים בטרם מסירת אזהרה, כלומר מייד עם פתיחת התיק לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ ועיקולים שונים.

חוב מזונות – גביית הצמדות

פסק הדין מוצמד למדד כל שלושה חודשים וכי הזוכה רשאית לבקש חיוב מתחדש אוטומטי כל חודש ובכל לשכת ההוצאה לפועל מעדכנת את התיק בכל חודש הן מבחינת הצמדה והן מבחינת ריביות. במידה ולא בוצע שפעול אוטומטי או שיש לבצע הגדלה עבור הצמדות או ריביות יש להגיש בקשה להגדלה בגין רכיב זה בצירוף טופס מפורט עבור ההגדלה.

תשלום מזונות / תשלום חוב מזונות

במידה והתקבל תשלום ישירות לזוכה יש לבצע הקטנה בתיק ההוצל"פ תוך 7 ימים.

יש לשים לב! כי אי ביצוע הקטנה יראו כמי שפעלה בחוסר תום לב ואף תהייה חשופה לחיוב בהוצאות לטובת החייב.

חוב מזונות – תשלום הוצאות שוטפות/הוצאות חריגות

רבים מפסקי הדין לתשלום מזונות ומדור כוללים סעיף נפרד לתשלום הוצאות, אם בדרך בה הסכימו הצדדים או בדרך בה קבע בית המשפט למשפחה או הרבנות.

לפניי שמגישים את הבקשה לתשלום הוצאות, יש לבדוק היטב את פסק הדין ואילו רכיבים אכן כוללים השתתפות בתשלום ההוצאות, האם נדרשת הסכמת האב? האם יש הליך מקדמי שעל הזוכה לנקוט בטרם פנייתה להליך הוצאה לפועל לגביית חוב מזונות והוצאות?

את הבקשה להשתתפות בהוצאות ניתן להגיש עם פתיחת תיק ההוצל"פ או במהלך התיק באמצעות הגדלות שונות ובהתאם לפסק הדין.

לכל בקשה יש לצרף קבלה/אסמכתא מתאימה כי אכן שולמה הוצאה זו.

השתתפות בהוצאות קיטנה- רבות נשאלת השאלה האם על האב לשאת בהשתתפות הוצאות קיטנה, שהרי הקיטנה מהווה סוג של תחליף לגנים ובתי הספר בחופש הגדול ולכן יש לראותם כהוצאות חינוך.

טענה זו אינה נכונה וכי תפקידו של רשם ההוצל"פ היא לבצע את פסק הדין כלשונו ולא לפרשו בהתאם לפרשנות הצדדים. קיטנה אינה נחשבת כהוצאת חינוך או צהרון או חוג.

השתתפות בהוצאות הקיטנה תהייה רק במידה ונקבע כך בפסק הדין.

כמובן, שהשתתפות בהוצאות הקיטנה ובכלל בהוצאות הקטינים חלה על שני הצדדים, אולם ננקטה כאן בלשון המחייבת את האב, מאחר ומרבית הבקשות בתיקי ההוצל"פ מופנים לחיוב האב, אך במידה רבה יכול ויהיה מקרה הפוך ובו על האם לשאת ולשלם לאב מחצית מהוצאות הקטינים.

האם על הזוכה להגיע ללשכת ההוצל"פ לביצוע הגדלת תשלום המזונות בכל חודש?

התשובה לכך היא בשלילה. בעת פתיחת תיק ההוצל"פ, יש לעדכן תשלום חודשי מתחדש ובכך התיק בלשכת ההוצל"פ מתעדכן באופן אוטמטי לרבות הצמדות וריביות ואין צורך בעריכת חישוב.

יש לשים לב, כי החידוש המזונות החודשיים, הוא אך ורק לתשלום מזונות וכי לצורך הגדלות החוב לתשלום הוצאות, יש להגיש בקשה נפרדת.

פניית החייב להליכי פשיטת רגל והשלכותיו בתיק ההוצל"פ מזונות

קיבלת הודעה בתיק ההוצל"פ כי החייב פנה להליכי פשיטת רגל ועל כן ההליכים מעוכבים?

את בטח שואלת את עצמך, מה יעלה בגורל תיק ההוצל"פ והאם החיב יחדול מתשלום דמי המזונות כשההליכים מעוכבים והוא בהליך פשיטת רגל?

כאשר החייב בהליכי פשיטת רגל, יש לחלק את חוב המזונות לשתי תקופות: האחת החוב הקיים עד למתן צו הכינוס והתקופה השנייה, דמי המזונות הוטפים לאחר צו הכינוס.

חוב מזונות בתקופה שלפני צו הכינוס

צו כינוס הוא הצו בו ניתן לחייב על ידי בית המשפט בתחילת ההליך בפשיטת רגל ובו נקבע התשלום החודשי שעל החייב לשלם, מינוי המנהל המיוחד ועוד….

את החוב שנוצר עד למתן צו הכינוס, אם על ידי תיק ההוצל"פ, או בטרם פתיחתו יש להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים מיום מסירת צו הכינוס וכי ההליכים בתיק ההוצל"פ מעוכבים ולכן בשלב זה לא ניתן לגבות חוב זה.

יש לשים לב, כי חוב זה יהפוך לחוב בדין קדימה- כלומר, חוב זה יהיה קודם לחובות אחרים בהתאם לחוק ובהתאם לסדרי קדימה, במידה וקיימים בתיק וכי לזוכה סיכוי גבוה אף לגבות את מלוא החוב, בשונה מחובות רגלים בפשיטת רגל.

חוב מזונות בתקופה שלאחר צו הכינוס

מיום מתן צו הכינוס על החייב לשלם את תשלום המזונות החודשי שייקבע בימ"ש המחוזי וזאת באמצעות בקשה שעל הנושה להגיש על פי ס' 128 לפקודת פשיטת הרגל.

בבקשה זו על הנושה לפרט את הוצאותיה, הכנסותיה, הוצאות הקטינים וכן עליה לפרט מידע שיש ברשותה אודות הכנסות החייב וזאת על מנת שבימ"ש המחוזי ייקבע תשלום חודשי גבוה ככל שניתן וקרוב לסכום שנקבע בבית המשפט המחוזי.

יש לשים לב, כי בימ"ש המחוזי הוא בערכאה (דרגה) גבוה יותר מבית המשפט למשפחה ועל כן אינו כפוף לפסק הדין הקובע את תשלום המזונות, אולם בבואו לקבוע את תשלום המזונות החודשי, בין שיקוליו יהיו פסק הדין בבית המשפט למשפחה, גיל הקטינים, הכנסותיה והוצאותיה וכן הכנסות החייב.

בקשה זו לקציבת מזונות על פי פקודת פשיטת הרגל תנתן לתגובת החייב וכן לתגובת המנהל המיוחד.

מה לגבי יתרת הסכום? ההפרש בין הסכום שנקבע בבימ"ש המחוזי לסכום שנקבע בפסק הדין למשפחה?

הרי לכם סיטואציה, שוודאי גם אתן נתקלתן בה:

בשנת 2008 רונית וגדי מתגרשים ולהם שני קטינים. בהסכם הגירושין, שקיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי על גדי לשלם לילדיו- באמצעות רונית, מזונות בסך 3500 ₪ וכן מדור בסך 1500 ₪ וכן השתתפות בהוצאות חריגות.

גדי חדל לשלם את דמי המזונות משנת 2009 ולכן רונית פתחה כנגדו תיק הוצאה לפועל במסלול מזונות ועידכנה תשלום חודשי מתחדש.

בשנת 2015 פנה גדי להליכי פשיטת רגל ועל כן תיק ההוצאה לפועל תחת עיכוב הליכים.

רונית, אובדת עצות, לא יודעת מה לעשות, שהרי לא תהייה באפשרותה לגבות את החוב בתיק ההוצל"פ וכי גדי אינו משלם את המזונות מזו תקופה ארוכה.

ראשית, על החוב בתיק ההוצל"פ עד ליום מתן צו הכינוס, על רונית להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי.

הצעד הבא, הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי לקביעת קציבת מזונות על פי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל.

רונית אכן הגיעה למשרדנו ואנו פעלנו בשני מישורים אלו, אולם בית המשפט המחוזי קבע כי על החייב לשלם מזונות בסך 2000 ₪. אם כך מה לגביי יתרת הסכום? האם 1500 ₪ בכל חודש ירדו לטמיון? ומה לגביי השתתפות בהוצאות?

קציבת המזונות נועדה על מנת לאזן בין התשלום לקטינים באמצעות הנושה לבין החייב ויתרת הנושים. בסיס הרעיון הוא, כי החייב ישלם את קציבת המזונות בהתאם להכנסותיו וצרכי הילדים וכשייסיים את ההליך ישיב את הכספים שלא גבתה הנושה במהלך פשיטת הרגל.

לכן, את ההפרש בכל חודש יש לבצע הגלה בתיק ההוצל"פ וכן גם לגביי ההוצאות החודשיות.

במידה ולשכת ההוצל"פ מסרבת לרשום חוב זה מאחר וההליכים מעוכבים, יש להגיש בקשה לבימ"ש המחוזי שיורה ללשכת ההוצל"פ לקבל עדכונים אודות ההפרשים או לערוך רשימה (מגובה באסמכתאות ככל שניתן) אודות התשלומים שהתקבלו וההפרשים וההוצאות שיש לחייב את החייב.

בתום תקופת פשיטת הרגל תהייה רשאית הנושה/הזוכה לשוב ללשכת ההוצל"פ ולפעול כנגד החייב להמשך גביית החוב.

זכרו! חוב מזונות אינו בר הפטר ואינו נמחק עם קבלת ההפטר לחייב, למעט מקרים חריגים שנקבעו בפסיקה או שבית המשפט יחריג אותם כמקרים מיוחדים.

טענת פרעתי בתיק הוצאה לפועל מזונות

חייב הטוען לטענת פרעתי בתיק הוצל"פ לגביית מזונות טוען לכאורה כי שילם את החוב או חלקו וכי אינו חייב לזוכה את הנטען בחוב.

טענת פרעתי יכולה להיות כטענה באופן התשלום שבוצע, הסכמות הדדיות או טענת קיזוז עובדתית. טענת קיזוז נטענת היא טענה במחלוקת ועד אשר לא הוכרעה לא ניתן לטעון לטענת קיזוז נטענת בטענת פרעתי.

החייב רשאי לבקש עיכוב הליכים עד להכרעה בהליך, אולם לרב עיכוב ההליכים יהיה מותנה בהפקדת ערובה והכל בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל.

משרדנו מייצג חייבים בהליך בטענת פרעתי בתיקי מזונות והן זוכות בהליך בטענת פרעתי, תוך ליווי צמוד, אישי, מקצועי ודיסקרטי.

שלחו ווטסאפ