חוב מזונות בפשיטת רגל

פניית החייב להליכי פשיטת רגל והשלכותיו בתיק ההוצל"פ מזונות

קיבלת הודעה בתיק ההוצל"פ כי החייב פנה להליכי פשיטת רגל ועל כן ההליכים מעוכבים?

את בטח שואלת את עצמך, מה יעלה בגורל תיק ההוצל"פ והאם החיב יחדול מתשלום דמי המזונות כשההליכים מעוכבים והוא בהליך פשיטת רגל?

אין ספק כי נושא מזונות ובפרט מזונות ילדים הוא נושא רגיש מאוד ולכן מצריך הבנה רבה בפרטים תוך הזדהות אם מצד הזוכה המבקשת לפרנס את ילדיה ולקבל את תשלום המזונות בהוצאה לפועל או בעת החייב פונה להליכי פשיטת רגל ועליה לגבות את המזונות בפשיטת הרגל.

כאשר החייב בהליכי פשיטת רגל, יש לחלק את חוב המזונות לשתי תקופות: האחת החוב הקיים עד למתן צו הכינוס והתקופה השנייה, דמי המזונות הוטפים לאחר צו הכינוס.

חוב מזונות בתקופה שלפני צו הכינוס

צו כינוס הוא הצו בו ניתן לחייב על ידי בית המשפט בתחילת ההליך בפשיטת רגל ובו נקבע התשלום החודשי שעל החייב לשלם, מינוי המנהל המיוחד ועוד….

את החוב שנוצר עד למתן צו הכינוס, אם באמצעות תיק ההוצל"פ, או בטרם פתיחתו יש להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים מיום מסירת צו הכינוס לידך וכי ההליכים בתיק ההוצל"פ מעוכבים ולכן בשלב זה לא ניתן לגבות חוב זה (במקרים מסויימים ניתן להגיש הארכת מועד).

יש לשים לב, כי חוב זה יהפוך לחוב בדין קדימה- כלומר, חוב זה יהיה קודם לחובות אחרים בהתאם לחוק ובהתאם לסדרי קדימה, במידה וקיימים בתיק, וכי לזוכה סיכוי גבוה אף לגבות את מלוא החוב, בשונה מחובות רגילים בפשיטת רגל.

חוב מזונות בתקופה שלאחר צו הכינוס

מיום מתן צו הכינוס על החייב לשלם את תשלום המזונות החודשי שייקבע בימ"ש המחוזי וזאת באמצעות בקשה שעל הנושה להגיש על פי ס' 128 לפקודת פשיטת הרגל.

בבקשה זו על הנושה לפרט את הוצאותיה, הכנסותיה, הוצאות הקטינים וכן עליה לפרט מידע שיש ברשותה אודות הכנסות החייב וזאת על מנת שבימ"ש המחוזי ייקבע תשלום חודשי גבוה ככל שניתן וקרוב לסכום שנקבע בבית המשפט המחוזי.

יש לשים לב, כי בימ"ש המחוזי הוא בערכאה (דרגה) גבוה יותר מבית המשפט למשפחה ועל כן אינו כפוף לפסק הדין הקובע את תשלום המזונות, אולם בבואו לקבוע את תשלום המזונות החודשי, בין שיקוליו יהיו פסק הדין בבית המשפט למשפחה, גיל הקטינים, הכנסותיה והוצאותיה וכן הכנסות החייב.

בקשה זו לקציבת מזונות על פי פקודת פשיטת הרגל תנתן לתגובת החייב וכן לתגובת המנהל המיוחד ולאחריה ייקבע בית המשפט את הסכום שעל החייב לשלם בקציבת מזונות בהליך פשיטת רגל.

מה לגבי יתרת הסכום? ההפרש בין הסכום שנקבע בבימ"ש המחוזי בפשיטת רגל לסכום שנקבע בפסק הדין בבית המשפט למשפחה/רבנות

הרי לכם סיטואציה, שוודאי גם אתן נתקלתן בה:

בשנת 2008 רונית וגדי מתגרשים ולהם שני קטינים. בהסכם הגירושין, שקיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי על גדי לשלם לילדיו- באמצעות רונית, מזונות בסך 3500 ₪ וכן מדור בסך 1500 ₪ וכן השתתפות בהוצאות חריגות.

גדי חדל לשלם את דמי המזונות משנת 2009 ולכן רונית פתחה כנגדו תיק הוצאה לפועל במסלול מזונות ועידכנה תשלום חודשי מתחדש.

בשנת 2015 פנה גדי להליכי פשיטת רגל ועל כן תיק ההוצאה לפועל תחת עיכוב הליכים.

רונית, אובדת עצות, לא יודעת מה לעשות, שהרי לא תהייה באפשרותה לגבות את החוב בתיק ההוצל"פ וכי גדי אינו משלם את המזונות מזו תקופה ארוכה.

ראשית, על החוב בתיק ההוצל"פ עד ליום מתן צו הכינוס, על רונית להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי. תביעת חוב זו מתבררת בשלבים מאוחרים של הליך פשיטת הרגל ולכן יש להמתין בסבלנות.

הצעד הבא, הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי בפשיטת רגל לקביעת קציבת מזונות על פי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל.

רונית אכן הגיעה למשרדנו ואנו פעלנו בשני מישורים אלו, אולם בית המשפט המחוזי קבע כי על החייב לשלם מזונות בסך 2000 ₪. אם כך מה לגביי יתרת הסכום? האם 1500 ₪ בכל חודש ירדו לטמיון? ומה לגביי השתתפות בהוצאות?

קציבת המזונות נועדה על מנת לאזן בין התשלום לקטינים באמצעות הנושה לבין החייב ויתרת הנושים. בסיס הרעיון הוא, כי החייב ישלם את קציבת המזונות בהתאם להכנסותיו וצרכי הילדים וכשייסיים את ההליך ישיב את הכספים שלא גבתה הנושה במהלך פשיטת הרגל.

לכן, את ההפרש בכל חודש יש לבצע הגלה בתיק ההוצל"פ וכן גם לגביי ההוצאות החודשיות. במידה ולשכת ההוצל"פ מסרבת לרשום חוב זה מאחר וההליכים מעוכבים, יש להגיש בקשה לבימ"ש המחוזי בפשיטת הרגל, שיורה ללשכת ההוצל"פ לקבל עדכונים אודות ההפרשים או לערוך רשימה (מגובה באסמכתאות ככל שניתן) אודות התשלומים שהתקבלו וההפרשים וההוצאות שיש לחייב את החייב. בתום תקופת פשיטת הרגל תהייה רשאית הנושה/הזוכה לשוב ללשכת ההוצל"פ ולפעול כנגד החייב להמשך גביית החוב.

זכרו! חוב מזונות אינו בר הפטר ואינו נמחק עם קבלת ההפטר לחייב, למעט מקרים חריגים שנקבעו בפסיקה או שבית המשפט יחריג אותם כמקרים מיוחדים.

שלחו ווטסאפ