052-8633093 [email protected]

למרבית החייבים נקבע צו תשלומים לכל חודש, אשר כספים אלו נשמרים בקופת הכינוס ואינם מחולקים לנושים בשלב זה.

התשלום הנוסף הוא בתוכנית הפרעון, אלא אם נמצאו כספים שבידי המנהל המיוחד לממשם ולהעבירם לקופת הכינוס.

האם צריך לשלם כסף בהליך פשיטת רגל?
דרגו דף זה
שלחו ווטסאפ