למרבית החייבים נקבע צו תשלומים לכל חודש, אשר כספים אלו נשמרים בקופת הכינוס ואינם מחולקים לנושים בשלב זה.

התשלום הנוסף הוא בתוכנית הפרעון, אלא אם נמצאו כספים שבידי המנהל המיוחד לממשם ולהעבירם לקופת הכינוס.

שלחו ווטסאפ