בחרו עמוד

האם נכון לומר כי ניתן לקבל הפטר לאחר 18 חודשים?

בעיקרון התשובה לכך היא כן וזאת במידה וייפרעו התשלומים באופן מוקדם.

אין הבטחה כי כל הליך פשיטת רגל שמוגש מסתיים לאחר 18 חודשים והוא בהתאם לכל חייב וחייב בהתאם לתוכנית הפרעון.

יש לשיב לב, כי יש מקרים בהם ניתן לקבל הפטר גם ללא תוכנית פרעון ואלו מקרים חריגים מאוד.

שלחו ווטסאפ