האם ניתן לנהל חשבון בנק בהליך פשיטת רגל?

כן. עם מתן צו הכינוס, ניתנת הוראה על ידי בית המשפט המחוזי כי באפשרות החייב לפתוח חשבון עו"ש בלבד, ללא חריגות, הלוואות, כרטיסי אשראי ושיקים וזאת ללא צורך בבקשה נוספת.

שלחו ווטסאפ