052-8633093 [email protected]

האם ניתן להגיע להסדר עם הנושים?

ניתן להגיע להסדר עם הנושים בכל שלב בהליך פשיטת הרגל וזאת בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.
יש משמעות האם ההסדר נעשה לפניי הכרזת החייב פושט רגל או אחריי.

האם ניתן להגיע להסדר עם הנושים?
2 (40%) 1 vote
שלחו ווטסאפ