052-8633093 [email protected]

האם בהליכי פשיטת רגל ניתן לבטל עיקול על קופות גמל, קרן השתלמות ופנסיה?

לא ניתן לבטל עיקול זה ולמעשה על פי פקודת פשיטת הרגל כספים אלו מוקנים לנאמן שיעבירם לקופת הכינוס. אולם במקרים מסויימים, ניתן להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט לקבלת הכספים או חלקם.

האם בהליכי פשיטת רגל ניתן לבטל עיקול על קופות גמל, קרן השתלמות ופנסיה?
דרגו דף זה
שלחו ווטסאפ